Vodič do neograničene motivacije

Da li vam je poznat onaj osjećaj kao da možete osvojiti svijet? Kada se svi problemi čine bezvezni, a vas ništa ne može zaustaviti? A oni dani kada vam se uopće neda ustati iz kreveta? Je li i to poznato?

image

Sasvim je prirodno doživjeti obje situacije. No to ne znači da moramo život pustiti sudbini. Sami možemo utjecati na to kako ćemo se osjećati i kako ćemo proživjeti dan: hoćemo li ga prespavati ili ćemo osvojiti svijet?

Uzmite jednu bilježnicu i olovku te slijedite uputama – vrijeme je za postavljanje ciljeva i pripremu osobnog plana za samomotivaciju. Tako ćete si zacrtati pravi put i pobrinuti se da na njemu i ostanete :)

1. KORAK: Postavljanje ciljeva

Ako se budete s pozitivnim očekivanjem veselili budućnosti, nećete imati mjesta za negativne misli i osjećaje.

Razmislite, gdje se vidite za 10 godina? Što morate napraviti u sljedećih par godina kako bi to postigli? Što morate učiniti već ove godine?

Postavite si učinkovite ciljeve u 6 koraka:

  • Opišite vašu idealnu budućnost. Ipak budite realni, s druge strane ne pretjerano skromni.
  • Nabrojite sve osobine, znanja i vještine koje mora imati osoba koju vidite u budućnosti. Označite one koje još nemate.
  • Napišite ih još jednom s velikim tiskanim slovima, svaku na posebnu stranicu u bilježnici.
  • Za svaku osobinu, znanje i vještinu zapišite korake koji su potrebni da do njih dođete. To su vaši ciljevi.
  • Napravite vremenski plan za ovu i sljedeću godinu, za sve aktivnosti koje morate napraviti kako bi postigli zacrtane ciljeve.  
  • Tamo gdje je potrebno napišite aktivnosti na mjesečnoj, tjednoj ili čak dnevnoj razini.

2. KORAK: Motivacija

Potvrđivanje je jedno od najsnažnijih oruđa za dugoročnu motivaciju. Naše razmišljanje je ono koje utječe na naše ponašanje. I upravo je naše ponašanje ono koje odlučuje o našoj budućnosti. Konstantnim potvrđivanjem i utvrđivanjem onoga što želimo mijenjamo naše misli, a time i ponašanje koje nas spriječava da u životu postignemo više.

Najviše će nas motivirati misao na to ZAŠTO želimo život kojeg smo si zacrtali.  

Sada iz ovih rečenica stvorite pozitivne potvrde – razmišljajte tako kao da ste već postigli sve što ste si zacrtali.

Ne odgađajte, odmah si pripremite vaš plan ili postavite podsjetnik u kalendar – znanje nam samo po sebi ne znači puno ako ga ne pretvorimo u praksu :)