Sensilab politika zaštite privatnosti

Svrha politike zaštite privatnosti (u daljem tekstu: politika) je informirati članove SMS kluba o svrhama i pravnoj osnovi za obradu osobnih podataka.

SENSILAB farmaceutska tvrtka d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta info@sensilab.com ( u daljnjem tekstu: tvrtka Sensilab ili pružatelja ili nadzornika obrade osobnih podataka) štiti vaše osobne podatke na način da se njihova sigurnost održava tijekom cijelog poslovanja.

U tvrtki Sensilab cijenimo vašu privatnost tako da uvijek čuvamo vaše podatke.

Ova se pravila o zaštiti podataka mogu izmijeniti ili dopuniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Sve naše aktivnosti u vezi s obradom osobnih podataka u skladu su s primjenjivim europskim zakonodavstvom, posebno Uredbom (EU) 2016/697 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i protoku takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i konvencijama Vijeća Europe (ETS br. 108, ETS br. 181, ETS br. 185, ETS br. 189) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Slovenije (Zakon o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Službeni glasnik RS, br. 94/07) , Zakon o elektroničkoj trgovini na tržištu (ZEPT, Službene novine RS, br. 96/09 i 19/15), itd.)).

Politika zaštite privatnosti odnosi se na rukovanje osobnim podacima koje Sensilab prima od vas prilikom korištenja SMS Cluba.

Operator I službenik za zaštitu podataka

Operator osobnih podataka je SENSILAB farmaceutska tvrtka d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Sensilab ima određenog službenika za zaštitu podataka do kojeg se može doći putem elektronske pošte: dpo@sensilab.com.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi s korištenjem ove politike ili u vezi s ostvarivanjem prava u skladu s ovim pravilima, obratite se službeniku za zaštitu podataka putem kontakta navedenog u sljedećoj točki politike.

Podaci ovlaštene osobe

Tvrtka

JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenia

Adresa e-pošte

dpo@jkgroup.si

Osobni podaci

Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih se pojedinac može identificirati (npr. ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj itd.).

Operator znači pravna osoba koja određuje svrhe i načine obrade vaših osobnih podataka.

Izvršilac obrade znači pravna ili fizička osoba koja obrađuje osobne podatke u ime operatora.

Obrada znači prikupljanje, zadržavanje, pristup i sve ostale oblike korištenja osobnih podataka.

EGP znači Europski gospodarski prostor koji označava sve države članice Europske unije, Island, Norvešku i Lihtenštajn.

SMS klub je dodatna pogodnost koju nudi Sensilab koju pojedinac može koristiti prilikom prijave.

Osebni podatki

Osobni podaci su podaci koji vas identificiraju kao specifičnu ili prepoznatljivu osobu. Pojedinca je moguće identificirati kad se može odrediti izravno ili neizravno, posebno uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, informacije o lokaciji, web identifikator ili navođenjem jednog ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet.

Pružatelj prikuplja sljedeće osobne podatke u skladu s ciljevima definiranim u sljedećim pravilima:

 • osnovne podatke o korisniku (ime i prezime, adresa, datum rođenja, lokacija);
 • podaci za kontakt i informacije o vašoj komunikaciji s operatorom (elektronska pošta (email), telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj pošte ili e-pošte, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva, snimanje telefonskih poziva);
 • kanal i kampanja - način stjecanja člana ili izvora putem kojeg je korisnik došao u kontakt s operatorom (web stranica i reklamna kampanja ili kampanja, pozivni centar, fizička trgovina);
 • informacije o korisnikovim kupnjama i fakturama (datum i mjesto kupnje, kupljeni artikli, cijene kupljenih predmeta, ukupni iznos kupnje, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum fakture, izdavanje računa itd.) i informacije o rješavanju reklamacija na proizvode;
 • informacije o korisnikovoj upotrebi internetskih stranica operatora (datumi i vrijeme posjeta mrežnih mjesta, posjećene stranice ili URL-ovi, vrijeme zadržavanja na stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjeta mrežnih mjesta, postavke napravljene na mrežnom mjestu) i informacije o upotrebi primljenih poruka ( e-pošta, SMS) operatora;
 • osobne podatke koje korisnik dobrovoljno pruža putem popunjavanja obrazaca, npr. u okviru nagradnih igri ili upotrebe konfiguratora za identificiranje optimalnih proizvoda za potrebe korisnika;
 • ostale podatke koje korisnik dobrovoljno pruža davatelju usluge na zahtjev za određene usluge, ukoliko su takve informacije potrebne za obavljanje usluge.

Sensilab ne prikuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke unutar SMS kluba bez vašeg pristanka. Sensilab također obrađuje vaše podatke kada postoji pravna osnova, ugovorna osnova za prikupljanje osobnih podataka ili kada Sensilab ima legitiman interes za obradu.

Vaše osobne podatke također prikupljamo pomoću kolačića na našoj internetskoj stranici. Više o upotrebi kolačića možete pročitati ovdje.

Sensilab prikuplja samo one osobne podatke koji su primjereni i potrebni kako bi se ispunile svrhe za koje se obrađuju.

Pravna osnova za obradu podataka

Pružatelj prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na sljedećim pravnim osnovama:

 • Obrada na osnovi ugovora
 • Obrada na osnovi pojedinačnog pristanka
 • Obrađuje se na osnovi legitimnog interesa

Obrada na osnovi ugovora

Vaši podaci su nam potrebni, kada je to potrebno za sklapanje, izvršavanje i ispunjavanje ugovornih obveza. U ovom je slučaju davanje osobnih podataka dobrovoljno. Ako ne pružite osobne podatke, ne možete omogućiti ugovor s pružateljem usluga, niti pružatelj može jamčiti izvedbu usluga ili isporučiti proizvode.

Obrada na osnovi datog pristanka

Vaše podatke obrađujemo kada nam date svoj izričiti pristanak. Kad obrada podliježe pristanku, prvo ćemo se pobrinuti da imate sve podatke potrebne za donošenje odluke. Suglasnost možete u bilo kojem trenutku povući. Ako povučete svoj pristanak, vaš pružatelj određenih usluga neće ih moći pružati.

Obrada na temelju legitimnog interesa

Pružatelj podataka može obrađivati podatke na temelju legitimnog interesa kojeg pruža pružatelj, osim ako takvi interesi nadmašuju interese ili osnovna prava i slobode pojedinca, na kojeg se odnose osobni podaci, koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. U slučaju legitimnog interesa, pružatelj uvijek provodi procjenu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. U slučaju obrade radi legitimnog interesa, korisnik ima pravo prigovora. Više o svojim pravima možete pročitati u daljnjem tekstu politike.

Svrha obrade osobnih podataka

Pružatelj usluga prikuplja I obrađuje vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

Svrha Obrade

Detaljno obrazloženje

Komuniciranje s vama preko SMS poruka

Sensilab na pravnoj osnovi ugovora, šalje SMS poruke članovima SMS kluba koji su prihvatili opće uvjete I odredbe. Na temelju legitimnog interesa za pripremu relevantne ponude za ovu pošiljku, izvodimo blagu segmentaciju na temelju određenih karakteristika kao što su:

 • Demografske kategorije (spol, dob)
 • Povijest kupnje (kupljeni proizvod, broj kupovina)
 • Jednostavno rukovanje ponašanja na internetskoj stranici Sensilaba (pregled pojedinačnih proizvoda ili sadržaja koji mogu pokrenuti personalizirano slanje poruka) bez korištenja tih podataka za stvaranje korisničkih profila.

Personalizirana SMS komunikacija s personaliziranim popustima, ponudama I sadržajem na temelju individualnog profila

Na temelju vašeg pristanka, Sensilab također vrši personaliziranu komunikaciju putem SMS-a. Kako bismo vam ponudili najbolje moguće ponude I sadržaje prilagođene vašim potrebama, uz vaš pristanak, oblikujemo vaš profil kao osnovu personalizirane komunikacije.

U tu svrhu možemo koristiti sljedeće podatke:

 • Demografske kategorije (spol, dob)
 • Povijest kupnje (kupljeni proizvod, broj kupovina),
 • Jednostavno rukovanje ponašanja na internetskoj stranici Sensilaba (pregled pojedinačnih proizvoda ili sadržaja koji mogu pokrenuti personalizirano slanje poruka) bez korištenja tih podataka za stvaranje korisničkih profila.

Pri tom ne koristimo bilo kakve poluautomatske ili automatske profile, već samo odabiremo odgovarajuće skupove primatelja za pojedinačne poruke. Pri tome se nikad ne fokusiramo na podatke pojedinca, već izvodimo skupnu obradu većih grupa.

Protiv segmentacije možete se obratiti na e-poštu dpo@sensilab.com ili pomoću sljedećeg obrasca, www.sensilab.hr/dpo. Povoljno odbacivanje prigovora neće spriječiti slanje SMS poruka ako se pojedinac ne odjavi iz SMS kluba.

Otkazivanje pretplate na SMS klub ne sprječava slanje općih obavijesti, pod uvjetom da postoji pravni temelj za takvo slanje. Više o ostalim pravnim osnovama i opcijama slanja možete pronaći u Općim uvjetima poslovanja SMS kluba.

Postavljanje pravnih zahtjeva, zaštita naših prava o rješavanju sporova

Osobne podatke prikupljamo u određenu svrhu u skladu sa zakonom.

Zakonske obveze

Prikupljamo vaše podatke kako bismo ispunili naše zakonske obveze, npr. Štednja računa u porezne svrhe. Vaše podatke obrađujemo samo u mjeri u kojoj je to potrebno u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Obrada osobnih podataka izvan SMS kluba

Ova politika zaštite privatnosti uključuje obradu osobnih podataka koja se odvija kada se pojedinac pridruži SMS klubu. Pri tome pružatelj želi skrenuti pozornost na potpuno zasebnu obradu osobnih podataka iz SMS kluba, koja se odnosi samo na postojeće korisnike Sensilaba.

Skladno s važećim zakonom (Zakon o elektroničkim komunikacijama), pružatelj ima mogućnost kontaktirati svoje kupce, uključujući i SMS-om, i informirati ih o sličnim proizvodima I uslugama pružatelja usluga.

To znači da će pojedinac (ako je već kupio kod pružatelja usluga) I dalje primati SMS poruke unatoč odjavi iz SMS kluba, ali to neće uključivati posebne pogodnosti koje primaju članovi SMS kluba.

Više o ovom obliku obrade posebnih podataka možete pročitati ovdje.

Zadržavanje osobnih podataka

Pružatelj će vaše osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno da bi se postigla svrha za koju su osobni podaci prikupljeni.

One osobne podatke, koje Pružatelj obrađuje na temelju zakona, Pružatelj pohranjuje u roku koji je propisanom zakonom.

Pružatelj će zadržati one podatke koje Pružatelj obrađuje u svrhu obnavljanja ugovornog odnosa s pojedincem u periodu potrebnom za izvršenje ugovora I 5 godina nakon raskida, osim u slučajevima kada između vas I ponuditelja nastane spor oko ugovora; u takvom slučaju Pružatelj čuva podatke 5 godina nakon što su presuda ili nagodba suda ili arbitraže postala pravomoćna ili, u nedostatku sudskog spora, 5 godina od datuma mirno riješenog spora.

One osobne podatke, koje Pružatelj obrađuje na temelju osobnog pristanka, pohranjuju se trajno, sve dok pojedinac ne ukine takvu suglasnost. Davatelj će izbrisati takve podatke prije otkazivanja samo kada je svrha obrade osobnih podataka već postignuta. Nakon isteka razdoblja zadržavanja, operator učinkovito i trajno briše ili anonimizira osobne podatke tako da se više ne mogu povezati s određenom osobom.

Operator detaljnije definira rokove u donjoj tablici:

Svrha obrade

Rok trajanja

Komuniciranje s vama preko SMS poruke

Trajanje vašeg članstva u SMS klubu

Personalizirana SMS komunikacija s personaliziranim popustima, ponudama I sadržajem na temelju individualnog profila

Dok se ne otkaže, ali ne dulje od otkazanog članstva

Ugovorna obrada osobnih podataka

Pružatelj može pojedinačne zadatke povezane s obradom vaših podataka povjeriti drugim osobama (ugovarateljima). Izvođači mogu obrađivati povjerljive podatke samo u ime davatelja usluga, u granicama davatelja usluga (u pisanom ugovoru ili drugom pravnom aktu) i u svrhe navedene u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni izvođači s kojima pružatelj surađuje su:

 • računovodstveni servis; odvjetničke tvrtke i drugi pružatelji pravnih savjeta;
 • pružatelji usluga obrade podataka i analitike;
 • održavatelji IT sustava;
 • pružatelji sustava upravljanja odnosima s kupcima (npr. Microsoft);
 • Pružatelji za mrežna rješenja za oglašavanje (npr. Google, Facebook).

Pružatelj neće dijeliti vaše osobne podatke s trećim neovlaštenim osobama. Izvođači mogu obrađivati osobne podatke isključivo u skladu s uputama operatora i ne smiju koristiti osobne podatke u svrhu postizanja osobnog interesa.

Operator i korisnici osobnih podataka ne iznose u treće zemlje (izvan Europskog gospodarskog prostora - države članice EU, Island, Norveška i Lihtenštajn) i u međunarodne organizacije osim SAD-a - svi poduzetnici u SAD-u uključeni su u program Privacy Shield.

Sloboda izbora

Informacije, koje dajete o sebi, kontrolirate vi. Ako odlučite da ne date svoje podatke pružatelju usluga, u tom slučaju nećemo vam moći pružiti određene usluge.

<

Sigurnost

Pružitelj ulaže veliki napor da osigura sigurnost osobnih podataka. Vaši podaci zaštićeni su u svakom trenutku, od gubitka, uništavanja, krivotvorenja, manipulacije I neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.

Za zaštitu osobnih podataka provode se organizacijske i tehničke mjere kao što su:

 • obrazovanje zaposlenika;
 • nadzor zaposlenika i redoviti pregledi pojedinih zaposlenika;
 • pažljiv odabir I nadzor ugovornih izvršitelja;
 • sigurnosna kopija elektronički pohranjenih podataka;
 • redovito održavanje i ažuriranje računalne opreme;
 • usvajanje odgovarajućih internih politika i uputa za zaštitu osobnih podataka.

Pristanak maloljetne osobe u vezi s uslugama informacijskog društva

Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju dijeliti nikakve osobne podatke na web stranici ili na drugi način bez odobrenja (pristanka ili odobrenja) roditeljske skrbi (jednog od roditelja ili staratelja). Pružatelj nikada neće svjesno prikupljati osobne podatke od osobe , za koju nije svjestan da je maloljetna (mlađa od 16 godina) ili na bilo koji način upotrebljava ili je otkriva trećoj neovlaštenoj osobi bez odobrenja roditeljske skrbi za dijete.

To ne utječe na opće ugovorno pravo država članica, poput pravila koja reguliraju ispravnost, formiranje ili učinak ugovora u odnosu na dijete.

U takvim slučajevima pružatelj ulaže razumne napore da provjeri je li roditeljski skrbnik dao ili odobrio pristanak u takvim slučajevima.

Prava za obradu podataka pojedinca

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s našom politikom o zaštiti osobnih podataka ili obradom vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku. Kontaktirajte nas na dpo@sensilab.com ili nas nazovite na 0800 35 45. Na temelju vašeg zahtjeva, pružit ćemo vam potrebne podatke ili (u skladu sa zakonskim propisima) pobrinuti se za vaša prava.

U vezi s obradom imate sljedeća prava:

Pravo na povlačenje suglasnosti: Ako ste kao pojedinac pristali na obradu vaših osobnih podataka (u jednu ili više određenih svrha), imate pravo povući taj pristanak u bilo kojem trenutku, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade podataka koja se temelji na suglasnosti do njenog povlačenja.

Pristanak se može povući pisanom izjavom koja se pošalje operatoru na jedan od kontakata navedenih na web stranici https://www.sensilab.si/kontakt. Povlačenje suglasnosti za obradu osobnih podataka od strane pojedinca nema negativnih posljedica ili sankcija. Međutim, moguće je da operator možda više neće moći ponuditi jednu ili više svojih usluga nakon povlačenja suglasnosti na obradu osobnih podataka, u slučaju usluga koje se ne mogu pružiti bez osobnih podataka (npr. klub pogodnosti ili personalizirane informacije).

Pravo pristupa osobnim podacima: Kao fizička osoba imate pravo od pružatelja (operatora osobnih podataka) da potvrdi da se osobni podaci obrađuju u odnosu na vas i, ako je primjenjivo, pristup osobnim podacima i određenim podacima (o svrhama obrade, o vrsti osobnih podataka, o korisnicima, o razdobljima zadržavanja ili kriteriji za određivanje razdoblja, o postojanju prava na ispravljanje ili brisanje podataka, o pravu na ograničavanje i prigovor na obradu i prava na prigovor nadzornom tijelu, o izvoru podataka, ako podaci nisu prikupljeni od vas, o postojanju automatiziranog odlučivanja, uključujući stvaranje profila, razloge za važnost i posljedice takve obrade za vas i ostale informacije u skladu s člankom 15. GDPR-a);

Pravo na ispravljanje osobnih podataka: Kao pojedinac, imate pravo osigurati da pružatelj bez odlaganja popravi netočne osobne podatke koji se odnose na vas Kao pojedinac, s obzirom na svrhe obrade, imate pravo dovršiti nepotpune podatke, uključujući podnošenje dopunske izjave.

Pravo na brisanje osobnih podataka ("pravo da se zaboravi"): Kao pojedinac, imate pravo pružatelja brisati osobne podatke o vama bez nepotrebnog odgađanja, a pružatelj mora bez nepotrebnog odgađanja izbrisati podatke kada postoji neki od sljedećih razloga:

(a) podaci više nisu potrebni u svrhe u koje su prikupljeni, odnosno obrađeni,

(b) ako povučete suglasnost i nema druge pravne osnove za obradu,

(c) ako se protivite obradi i ne postoje nadređeni opravdani razlozi za obradu,

(d) podaci su obrađeni ilegalno,

(e) podaci se moraju brisati u skladu s pravnim obvezama prema EU ili zakonu država članica koja važi za pružatelja;

(f) podaci su prikupljeni u vezi s pružanjem usluga informacijskog društva.

Međutim, kao pojedinac, u specifičnim slučajevima opisanim u stavku 3. članka 17. GDPR-a, nemate pravo brisati podatke;

Pravo na ograničavanje obrade: Kao pojedinac, imate pravo, da pružatelj usluge ograniči obradu ako postoji jedna od sljedećih situacija:

(a) ako osporavate točnost podataka u periodu koji pružatelju usluga omogućuje provjeru točnosti podataka,

(b) obrada je nezakonita i protivite se brisanju podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe,

(c) pružatelju podataka ih više ne treba za potrebe obrade, ali su vama potrebni za postavljanja, za ostvarivanja ili obranu pravnih zahtjeva,

(d) podnijeli ste prigovor na obradu sve dok se ne provjeri da legitimni razlozi pružatelja nadmašuju vaše razloge;

Pravo na prenosivost podataka: Kao pojedinac, imate pravo na primanje osobnih podataka u vezi s vama, koje ste pružili pružatelju usluge u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom obliku, i imate pravo proslijediti te podatke drugom operatoru, bez da vas pružatelj, kome su pruženi podaci, ne ometa, kada:

(a) obrada se temelji na pristanku ili na ugovoru i

(b) obrada se provodi automatiziranim putem.

Kao pojedinac, imate pravo na prijenos osobnih podataka izravno s jednog operatora (pružatelja) na drugog, gdje je to tehnički izvedivo;

Pravo prigovora na obradu: kao pojedinac, imate pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka potrebnih za obavljanje zadataka od javnog interesa ili u vršenju javnih ovlasti danih pružatelju, iz razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju (točka (e) članka 6 (1) GDPR) ili je potrebno za legitimne interese koje provodi pružatelj ili treća strana (točka (f) članka 6. stavka 1. GDPR), uključujući stvaranje profila na temelju tih obrada; pružatelj prestaje obrađivati osobne podatke osim ako ne pokaže uvjerljive zakonite razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, pojedinac ima pravo u svakom trenutku prigovoriti na obradu podataka koji se odnose na njega u svrhu takvog marketinga, uključujući stvaranje profila u odnosu na takav izravni marketing; ako se pojedinac protivi obradi u svrhu izravnog marketinga, podaci se više ne obrađuju u tu svrhu.

Kada se podaci obrađuju u znanstvene, povijesne, istraživačke ili statističke svrhe, osoba ima pravo prigovoriti na obradu podataka koji se odnose na njega iz razloga povezanih s njegovom određenom situacijom, osim ako je obrada potrebna za obavljanje zadatka, koji se obavlja iz razloga od javnog interesa;

Pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu: Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi (administrativni ili drugi) pravni lijek, imate pravo kao pojedinac podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebno u državi u kojoj imate uobičajeno prebivalište ili mjesto u kojem radite ili gdje se navodno dogodio prekršaj (u Sloveniji je to Povjerenik za informacije) ako smatrate da obrada osobnih podataka koja se tiče vas krši pravila o zaštiti osobnih podataka.

Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi (administrativni ili ilegalni) pravni lijek, kao pojedinac, imate pravo na djelotvoran pravni lijek protiv pravno obvezujuće odluke nadzornog tijela u vezi s njim, kao i u slučajevima kada vas vaš nadzornik ne razmatra ili ne obavijesti u roku od tri mjeseca o stanju predmeta ili odluci o žalbi. Za postupke protiv nadzornog tijela nadležni su sudovi države članice u kojim nadzorno tijelo ima poslovni nastan.

Pojedinac može podnijeti sve zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje prava na osobne podatke, adrese, u pisanom obliku, na operatora, na jedan od kontakata navedenih na web mjestu https://www.sensilab.hr/kontakti

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava na osobne podatke, operator može zatražiti dodatne informacije od pojedinca i može odbiti djelovati samo ako dokaže da ne može pouzdano identificirati pojedinca. Na zahtjev subjekta podataka, kontrolor mora odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva.

Obavijest nadzornog tijela o kršenju zaštite osobnih podataka

U slučaju kršenja zaštite osobnih podataka, Pružatelj je dužan o tome obavijestiti nadležno nadzorno tijelo, osim ako je vjerojatno da kršenje nije ugrozilo prava I slobode pojedinca. Ako se sumnja da je počinio kazneno djelo, pružatelj je dužan obavijestiti policiju i/ili nadležno tužiteljstvo o povredi.

U slučaju da postoji povreda, koja može dovesti do značajnog rizika za prava I slobode pojedinca, pružatelj je dužan odmah odnosno onda kada je to moguće, bez nepotrebnog odlaganja, obavijestiti pojedinca, čiji se podaci obrađuju. Obavijest za pojedinca mora biti izrađena na jasnom I razumljivom jeziku.

Objava izmjene

Sve izmjene naše politike o zaštiti osobnih podataka bit će objavljene na ovoj web stranici.

Ažurirano: 07.05.2020